Vergoedingen

  • De meeste zorgverzekeraars vergoeden de sessies geheel of gedeeltelijk. Vraagt u dit vooraf bij uw zorgverzekeraar na, dan weet u precies waar u aan toe bent.
  • De praktijk is een gecontracteerde zorgaanbieder van de regio West-Brabant Oost en de regio West-Brabant West. Als er een verwijzing/beschikking is van de (huis)arts of de CJG-er op school, betaalt de gemeente (helemaal of een deel van) de kosten.

Algemene voorwaarden
Voor algemene regelingen rondom mijn praktijk en algemene betalingsvoorwaarden raad ik u aan de Algemene Voorwaarden, die u links onder aan de website kunt vinden, door te nemen.

Iris Kinder- en Jongerenpraktijk is geregistreerd bij de NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (8403), bij RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ((170648R) en bij SAMPO Beroepsvereniging voor actief beeldende therapeuten (C05027).